ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 2/2566

Admin_P · January 3, 2023

“ พยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความกดดันและมีแนวโน้มที่จะเกิดความเครียดในงานเนื่องจากพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ต้องทำงานเป็นเวรผลัดตลอด 24 ชั่วโมงและเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงแล้ว พยาบาลยังเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดเสมอ เช่น ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และความตาย ทำให้พยาบาลอาจประสบกับภาวะสุขภาพจิตทางลบ”

ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 2/2566

เรื่อง ““รักเอย… Do you really love yourself ?” (Self -Compassion in Nursing Care and Professional Nurses)”

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 (รูปแบบ Online meeting) เวลา 8.30 – 12.00 น.

  1. กรุณาคลิกชำระเงินลงทะเบียนให้เรียบร้อย
  2. ท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครผ่านอีเมล์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @nursesoulciety คลิก https://lin.ee/uXoZ1NG  

ติดต่อด่วน โทร 033-038935 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

เวลากำหนดการ
08.00-08.30 น.ลงทะเบียนอบรม
08.30-10.00 น.  แนวคิดพื้นฐาน การรักตัวเอง (Self-compassion)*ความหมาย องค์ประกอบประโยชน์ การสร้างให้เกิด Self-compassion โดย : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
10.00-10.15 น.พักเบรก
10.15-11.45 น.การนำแนวคิดการรักตัวเอง (Self-compassion) ไปใช้ในการพยาบาลโดย : ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
11.45-12.00 น.Q&A and Wrap Upทำแบบประเมินการประชุมวิชาการฯ

About Instructor

Admin_P

2 Courses

+27 enrolled
Not Enrolled