ขอเรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nurse Soulciety ครั้งที่ 3/2566

Admin_P · January 3, 2023

“ พฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกมาของแต่ละคน มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพฤติกรรมเหล่านั้นดูผิวเผิน จะเข้าใจง่าย แต่ถ้าล้วงลึกลงไปแล้วนำมาศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดจะพบว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ละเอียดอ่อน และจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ในวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีการปฏิบัติงานทางการพยาบาล ที่จะต้องมีการประเมิน และวินิจฉัยทางการพยาบาล การสังเกตพฤติกรรมและทำความเข้าใจผู้รับบริการ และให้การพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและดูแลได้ครบองค์รวมของสุขภาพ ’’

เรื่อง “รักเอย…จริงหรือที่ว่าขม ?”

(Cognitive Behavioral Therapy in Nursing Care and Professional Nurses)”

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์  2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. (รูปแบบ Online meeting)

  1. กรุณาคลิกชำระเงินลงทะเบียนให้เรียบร้อย
  2. ท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครผ่านอีเมล์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @nursesoulciety คลิก https://lin.ee/uXoZ1NG  

ติดต่อด่วน โทร 033-038935 ในวันและเวลาทำการ 8.30-16.30 น.

เวลากำหนดการ
12.30-13.00 น.ลงทะเบียนอบรม
13.00-14.30 น.  แนวคิดพื้นฐานการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive theory) โดย : วิทยากรหลัก ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
14.30-14.45 น.พักเบรก
14.45-16.15 น.การนำการปรับความคิดและพฤติกรรมไปใช้ในการพยาบาล (Cognitive Behavioral Therapy, CBT)โดย : วิทยากรหลัก ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตาผู้​บริหารงานโครงการและงานจัดฝึกอบรมฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
16.15-16.30 น.Q&A and Wrap Upทำแบบประเมินการประชุมวิชาการฯ

About Instructor

Admin_P

2 Courses

+23 enrolled
Not Enrolled