การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองในยุคใหม่สำหรับพยาบาล

Admin_P · 2 กรกฎาคม 2024

กำหนดการ ประชุมวิชาการ
เรื่อง “New era of Stroke for Nurses :การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองในยุคใหม่สำหรับพยาบาล”
วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567
เวลา 13.00-16.30 น. (รูปแบบ Online)

Course Content

About Instructor

Admin_P

8 Courses

Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson