ปีนี้อยากให้พี่เนิร์สทำคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับงานพยาบาลในหัวข้อใดบ้าง Ended

 • กฎหมายสำหรับวิชาชีพ
  13% 2 / 15
 • การบริหารงานพยาบาล
  33% 5 / 15
 • เทคนิคการรับมือผู้ป่วยเด็ก
  13% 2 / 15
 • โภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  0% 0 / 15
 • การพยาบาลผู้ป่วยก่อนหลังผ่าตัดต่างๆ
  20% 3 / 15
 • การแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน
  20% 3 / 15
 • เทคนิคการรับมือจัดการ เมื่อเกิดความเสี่ยง
  0% 0 / 15
 • การให้การดูแลผู้รับบริการในกลุ่มเพศทางเลือก
  0% 0 / 15