14 เมษา สุขสันต์วันครอบครัว

14 เมษา สุขสันต์วันครอบครัว

14 เมษา สุขสันต์วันครอบครัว

พี่เนิร์สขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานในวันสงกรานต์ค่ะ

ถึงจะต้องทำงานกันอย่างหนักอยู่ที่โรงพยาบาล ห่างไกลจากครอบครัว แต่เราสามารถกราบขอพรผู้ใหญ่ และส่งกำลังใจให้กันได้ ผ่านทางโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลนะคะ

Nurse Soulciety ห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19

สงกรานต์ปีนี้ งดเล่นสาดน้ำ อยู่บ้านหยุดเชื้อ งดเดินทางกลับภูมิลำเนา
แต่กราบขอพรญาติผู้ใหญ่แบบเว้นระยะห่าง หรือส่งคำอวยพรผ่านทางโทรศัพท์และวีดีโอคอลแทนกันนะคะ

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
แคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ด้วยความปรารถนาดีจากพี่เนิร์ส น้องโอบอ้อม น้องอารี และทีมงาน Nurse Soulciety ค่ะ

Related Articles

หลีกเลี่ยง 3C ปกติวิถีใหม่ ห่างไกล Covid-19

โควิดยังไม่จบ เราควรมีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงความเสี่ยงไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสร้าย พี่เนิร์สมี หลีกเลี่ยง 3C มาฝากให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันค่ะ

Responses