การตั้งค่าคุกกี้ (Cookies Settings)

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทำของท่านได้ อีกทั้งยังช่วยในการแสดงผลหน้าเว็บต่อท่าน และยังรวมถึงมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องในระหว่างการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการเยี่ยมชมของท่านและจะถูกลบอัตโนมัติทันที

รายชื่อคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์
cookie_consent
ใช้ในการรวบรวมความยินยอมคุกกี้ การดำเนินการนี้จะจำการตั้งค่าความยินยอมจนกว่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์จะหมดอายุ
i18n_redirected
ใช้กำหนดเส้นทางผู้ใช้เมื่อเปลี่ยนภาษา
auth.strategy
ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้ขณะเข้าสู่ระบบ
auth.oauth2.facebook.state
ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้ขณะเข้าสู่ระบบ
auth._token.local
ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้ขณะเข้าสู่ระบบ
auth._refresh_token.local
ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และรักษาความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้ขณะเข้าสู่ระบบ

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเราด้วยจำนวนครั้งการเข้าดูหน้าเว็บและจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยบริการวิเคราะห์เว็บจะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้หรือค้นหาส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ควรได้รับการปรับปรุง อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ (กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านและไม่มีการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมลของท่าน) และข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้น

รายชื่อคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์
_gat_UA-9918977-2
ชื่อคุกกี้นี้เชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics ตามเอกสารที่ใช้ในการควบคุมอัตราคำขอ - จำกัดการรวบรวมข้อมูลบนไซต์ที่มีการเข้าชมสูง จะหมดอายุหลังจาก 10 นาที
_gid
ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
_ga
ชื่อคุกกี้นี้เชื่อมโยงกับ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นการอัปเดตที่สำคัญสำหรับบริการวิเคราะห์ที่ใช้กันทั่วไปของ Google คุกกี้นี้ใช้เพื่อแยกแยะผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำโดยกำหนดหมายเลขที่สร้างแบบสุ่มเป็นตัวระบุลูกค้า ซึ่งรวมอยู่ในคำขอแต่ละหน้าในไซต์และใช้ในการคำนวณข้อมูลผู้เยี่ยมชม เซสชัน และแคมเปญสำหรับรายงานการวิเคราะห์ไซต์ โดยค่าเริ่มต้น ค่านี้จะหมดอายุหลังจาก 2 ปี แม้ว่าเจ้าของเว็บไซต์จะปรับแต่งค่านี้ได้ก็ตาม

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน ช่วยให้เรารับรู้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด้วยข้อมูลนี้เราจึงสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความต้องการของท่านได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมของท่านให้มีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงสำหรับท่านมากขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

รายชื่อคุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์
stage_of_life_id
ใช้เพื่อระบุความสนใจของผู้ใช้ และปรับแต่งเนื้อหาที่เหมาะสมตาม stage of life นั้นๆ

คุกกี้เพื่อการโฆษณา จะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกหน้าเว็บไซต์หรือลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมหรือติดตาม ข้อมูลที่ได้จะถูกใช้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราและแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้เหมาะกับความสนใจของท่าน

รายชื่อคุกกี้เพื่อการโฆษณา

ชื่อคุกกี้ วัตถุประสงค์
IDE
ใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Google Adwords ทำให้ Google Adwords นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ใช้งานมากขึ้น
Facebook pixel
ใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Facebook ทำให้ Facebook นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ใช้งานมากขึ้น
Google Adwords
ใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Google Adwords ทำให้ Google Adwords นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ใช้งานมากขึ้น