VDO Nurse Worldwide EKG 12 leads

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน ภาษาน่ารู้วันนี้จะเป็นเรื่องราวเดียวกันกับครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 leads คราวนี้มาในรูปแบบวิดีโอ ที่ทุกคนจะได้ฝึกพัฒนาการพูด การฟัง การออกเสียง และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย พยาบาลโอบอ้อม คำศัพท์ – Vocabularies Allow [V.] – อนุญาต, ยินยอมAttach…