โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกศูนย์จิตเวช
 • พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (SME Bank)
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม
 • ผู้ตรวจการพยาบาล
 • วิสัญญีพยาบาล
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกศูนย์จิตเวช
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม
 • ผู้ช่วยเภสัชกร
 • ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโล

Tel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829 คุณนริศร

Mobile : 081-824-6058, 081-900-8401

E-mail : narisorn_pua@phyathai.com

สมัครออนไลน์ คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNMoZFAxAYGIS_aAfUdt61RGkB6jR8sVMKEtVSumOK5yTSw/viewform

Related Articles