โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกศูนย์จิตเวช
 • พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (SME Bank)
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม
 • ผู้ตรวจการพยาบาล
 • วิสัญญีพยาบาล
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกศูนย์จิตเวช
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม
 • ผู้ช่วยเภสัชกร
 • ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโล

Tel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829 คุณนริศร

Mobile : 081-824-6058, 081-900-8401

E-mail : narisorn_pua@phyathai.com

สมัครออนไลน์ คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNMoZFAxAYGIS_aAfUdt61RGkB6jR8sVMKEtVSumOK5yTSw/viewform

Related Articles

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ Out Clinic ประจำตึก SME Bank 2 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโลTel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829 คุณนริศรMobile : 081-824-6058, 081-900-8401E-mail : narisorn_pua@phyathai.com สมัครออนไลน์ คลิกhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNMoZFAxAYGIS_aAfUdt61RGkB6jR8sVMKEtVSumOK5yTSw/viewform

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ดังนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโลTel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829 คุณนริศรMobile : 081-824-6058, 081-900-8401E-mail : narisorn_pua@phyathai.com สมัครออนไลน์ คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNMoZFAxAYGIS_aAfUdt61RGkB6jR8sVMKEtVSumOK5yTSw/viewform

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน (ติดbts สะพานควาย) เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ แผนกตรวจสวนหัวใจ Cath Lab สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโลTel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829Mobile : 081-900-8401,081-824-6058E-mail : narisorn_pua@phyathai.comสมัครออนไลน์ คลิกhttps://docs.google.com/forms/d/1FTpxox5_gkfV49VJdvX1FMsrgMaaku8vGOjz1Kt5glE/viewform?fbclid=IwAR2bD1bBiHj4Ar3X5Bt7zIIjwZE0TwSbHqrXTIcpysWwksL4GHUf5gSmKJk&edit_requested=true

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ แผนกตรวจสวนหัวใจ Cath Lab คุณสมบัติ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์แผนกตรวจสวนหัวใจ 2 ปีขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเข้ากะได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโลTel. 02-6172444 ต่อ 1825,1829Mobile : 081-900-8401,081-824-6058E-mail :…

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เปิดรับสมัครพนักงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR ประสบการณ์ตรง OR 1 ปี พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU ประสบการณ์ตรง ICU 1 ปี พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD ประสบการณ์ตรง 1 ปี ผู้ช่วยเภสัชกร ประสบการณ์ร้านยาหรือโรงพยาบาล 1 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโลTel.…