โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพหลายอัตรา

คุณสมบัติ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งผ้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ตรง ในแผนกที่เปิดรับอย่างน้อย 1 ปี👉 ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่อีเมล์ : Noppadon.mi@samitivej.co.th