โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี รับสมัครงานหลายอัตรา

  • Full Time
  • Anywhere
  • Full Time
  • Anywhere

Year’s Experience | มีอายุการทำงาน (ปี):

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Apply Position | ตำแหน่งงาน:

พยาบาลวิชาชีพ

Working time of interest | เวรการทำงาน:

ได้ทุกช่วงเวลา

สถาบันการศึกษา:


ไม่ระบุ

โรงพยาบาลบ้านบึง

โรงพยาบาลบ้านบึง

โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี รับสมัครงานหลายอัตรา สอบถามรายละเอียดในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โทร. 038442200 ต่อ 100,611
หรือติดต่อสมัครงานด้วยตนเองได้ที่อาคารไตเทียม ชั้น 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านบึง

Contact us

โรงพยาบาลบ้านบึง

โรงพยาบาลบ้านบึง

Related Jobs