Basic ECG interpretation & Nursing Care

฿88.00

คอร์สเรียนออนไลน์  Basic ECG Interpretation & Nursing Care | การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

-
+

Specs

Category:

คำอธิบาย

สอนโดย พว. วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ