คุณเหมาะกับการเป็นพยาบาลสายไหนกันนะ

Question 1 | เลือกคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

Question 2 | เลือกคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

Question 3 | เลือกคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

Question 4 | เลือกคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

Question 5 | เลือกคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

คุณเหมาะกับการเป็นพยาบาลสายไหนกันนะ
พยาบาลแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (Emergency Room)

พยาบาลที่อยู่ในแผนกนี้ต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูง ต้องสามารถบริหารจัดการเวลาและการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรเข้าไปให้การรักษากับผู้ป่วยคนไหนก่อนหลัง นอกจากนี้พยาบาลแผนกนี้ควรจะมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างดี เพราะเคสใหญ่ๆนั้นต้องการคนเข้ามาช่วยกันดูแลเป็นจำนวนมาก และต้องมีการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
พยาบาลต้องมีความเป็นผู้นำที่ดี แต่ก็ต้องรู้ว่าเมื่อไรต้องเป็นผู้ตาม เพราะเราจะมีหัวหน้าเชฟหลายคนในการทำอาหารไม่ได้ ความอึดคืออีกหนึ่งบุคลิกเพราะต้องขึ้นเวรต่อเนื่องและเวรหลากหลายได้
พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit)

พยาบาลในแผนกนี้เป็นพยาบาลที่มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ชอบเรียนรู้ มีความแคล่วคล่องว่องไว มีสติ สามารถจัดการและเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสมทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง บุคลิกมีความน่าเชื่อถือ สื่อสารได้กระชับชัดเจน มีความรู้ความสามารถทางด้านคลินิกที่ดี
พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

เป็นพยาบาลที่มีความใจเย็น ทำงานเป็นลำดับขั้นตอน สามารถทำงานได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน รับทราบข้อมูลและการทำงานหลายๆแบบที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทักษะในการตัดสินใจและภาวะผู้นำเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์เร่งด่วน ต้องดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัว สามารถขึ้นเวรเช้า บ่าย ดึก ทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีความเสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นและทักษะการต่อรองที่ดี
พยาบาลแผนกเด็ก(Pediatric)

รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ สามารถทำงานภายใต้เสียงร้องไห้ดังๆนานๆได้โดยไม่รู้สึกหงุดหงิด เพราะเราคือนางสาวไทย รักเด็กทุกคน มีความละเอียดรอบคอบย้ำคิดย้ำทำ เจ้าระเบียบ เอาอกเอาใจเก่ง เป็นผู้รอที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังทนฟังนานสามารถรับฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆได้หลายรอบ สามารถพูดอธิบายเรื่องเดิมๆกี่ครั้งก็ได้ มีความเชื่อเรื่องศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปาฏิหาริย์ต่างๆ
พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)

มีประสบการณ์การทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี มีไหวพริบ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในกรณีที่เจอปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ไวต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่คาดหวังได้ดี
พยาบาลแผนกห้องผ่าตัด (Operating Room)

มีความละเอียดรอบคอบ มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ตามสถานการณ์
คุณมีคุณลักษณะตรงกับแผนกงานที่หลากหลาย

คุณมีคุณลักษณะตรงกับแผนกงานที่หลากหลาย แนะนำให้ทดลองทำงานก่อนตามที่ได้เลือกมา เพื่อค้นหาตัวตนและเรียนรู้ความชอบความถนัดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Responses