ยินดีที่ได้รู้จัก (กงล้อสี่ทิศ) ชวนทุกคนมารู้จักตัวเองและคนรอบข้าง

กงล้อ 4 ทิศ Celtic Wheel

กงล้อ 4 ทิศ (Celtic Wheel) มีจุดเริ่มต้นมาจากชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ พวกเขาได้สังเกตเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างพฤติกรรมของคนกับสัตว์ จึงได้แบ่งคุณลักษณะของคนออกเป็น 4 ทิศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่

  • ทิศเหนือ = กระทิง
  • ทิศตะวันออก = นกอินทรี
  • ทิศใต้ = หนู
  • ทิศตะวันตก = หมี

แล้วคุณและคนรอบข้างมีลักษณะนิสัยคล้ายกับสัตว์ชนิดไหนกันนะ? มาเช็กคำตอบกันได้เลยค่ะ

กงล้อ 4 ทิศ Celtic Wheel

ทิศเหนือ – กระทิง

ลักษณะนิสัย : ชาวกระทิงเป็นคนที่คิดและตัดสินใจเร็ว ชอบเอาชนะ ตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ มุ่งเน้นผลลัพธ์และเป้าหมายเป็นสำคัญ
ข้อดี : มีความกระตือรือร้นสูง รักพวกพ้อง กล้าเผชิญและยอมรับความผิดพลาด รักความยุติธรรม
ข้อเสีย : อารมณ์ร้อน ยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ พูดตรงโดยไม่สนใจผู้ฟัง โต้แย้งและปกป้องตนเองเมื่อถูกวิจารณ์
แนวทางแก้ไข : พยายามใช้ชีวิตให้ช้าลง รู้เท่าทันและจัดการอารมณ์ของตนเอง หมั่นฝึกสติกับการรู้สึกตัวในการกระทำเพิ่มขึ้น ไม่ควรด่วนสรุปเร็วเกินไป
คนที่ทำงานร่วมกับชาวกระทิง : ต้องทำความเข้าใจชาวกระทิงให้มาก ๆ ต้องพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม ควรดูท่าทีของชาวกระทิงก่อนจะคุยหรือเริ่มงาน

ทิศตะวันออก – นกอินทรี

ลักษณะนิสัย : ชาวอินทรีเป็นคนมีจินตนาการกว้างไกล เน้นเป้าหมายในอนาคต ชอบทดลองและประดิษฐ์คิดค้น
ข้อดี : มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
ข้อเสีย : เบื่อง่าย เป็นนักคิดที่ดีแต่ไม่ค่อยลงมือทำ สมาธิสั้น ไม่ค่อยมีความอดทน ขาดความรอบคอบ
แนวทางแก้ไข : ควรมีสติอยู่กับปัจจุบัน ลดการอยู่ในโลกจินตนาการของตนเอง ฝึกการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำและอารมณ์ความรู้สึก
คนที่ทำงานร่วมกับชาวนกอินทรี : พยายามเปิดโอกาสให้ชาวนกอินทรีได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ อย่าไปจู้จี้มาก พร้อมกับหางานหรือกิจกรรมท้าทายใหม่ให้ทำ

ทิศใต้ – หนู

ลักษณะนิสัย : ชาวหนูเป็นคนที่สุภาพ อ่อนโยน แต่อ่อนไหวง่าย ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าอย่างอื่น
ข้อดี : มองโลกในแง่ดี มีน้ำใจ ปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้ง่าย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ข้อเสีย : ขาดความมั่นใจในตนเอง ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ
แนวทางแก้ไข : ฝึกให้ซื่อตรงกับตัวเอง สื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับคนอื่น พยายามเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
คนที่ทำงานร่วมกับชาวหนู : ชาวหนูจะค่อนข้างเป็นคนเก็บกด ไม่กล้าแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นออกมา จึงควรเปิดโอกาสให้ชาวหนูได้ลองตัดสินใจด้วยตนเอง พร้อมกับหมั่นให้กำลังใจและชื่นชมอยู่เสมอ ๆ

ทิศตะวันตก – หมี

ลักษณะนิสัย : ชาวหมีเป็นคนอยู่ในกรอบระเบียบ เน้นหลักการและทฤษฎี ชอบเก็บข้อมูล ทำงานตามขั้นตอน ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง จริงจังในการทำงาน
ข้อดี : เป็นนักวางแผนที่ดี ทำงานละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง ทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีเหตุผล
ข้อเสีย : ไม่มีความยืดหยุ่น ยึดติดในหลักการสูง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ได้ยาก จริงจังกับงานมากไปจนทำให้เกิดความเครียด
แนวทางแก้ไข : เรียนรู้การพลิกแพลง ไม่ยึดติดแนวทางแบบเดิม ๆ ลดความคาดหวังของตนเอง ปล่อยวางความคิดกับสิ่งที่เราได้ทำลงไปเต็มที่แล้ว
คนที่ทำงานร่วมกับชาวหมี : พยายามเตรียมข้อมูลที่มีน้ำหนักและเชื่อถือได้ในการเจรจาคุยงานกับชาวหมี

ที่มา : WA-Japan, ห้องพัฒนาทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Related Articles

ทำความรู้จัก Burn Injury แผลไหม้

แผลไหม้ หมายถึง บาดแผลที่ผิวหนังถูกทำลายด้วยความร้อน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากถูกเปลวไฟลวก ถูกของเหลวร้อนลวก กระแสไฟฟ้าแรงสูง หรือสารเคมี ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลาย ตั้งแต่ชั้นหนังกำพร้า หนังแท้ หรืออาจลึกลงไปถึงกระดูกได้

รู้จักสี ผัก เสริมรัก (สุขภาพ)

ทุกคนรู้ว่าผักผลไม้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารพฤกษาเคมีต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินทุกวันเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพ แต่เพื่อให้ได้รับคุณประโยชน์สูงสุด

Responses