Nurse Worldwide การติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 leads

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติเกี่ยวกับ การติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 leads ให้ทุกคนได้ทราบกันครับ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นการตรวจสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจ โดยผลที่ได้มีลักษณะเป็นกราฟ เพื่อนำไปประเมินสุขภาพและวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจ ภาษาน่ารู้วันนี้ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ลองนำไปฝึกใช้จริงกันดูนะครับ