Nurse Worldwide การติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 leads

Nurse Worldwide EKG 12 leads

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติเกี่ยวกับ การติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 leads ให้ทุกคนได้ทราบกันครับ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เป็นการตรวจสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อหัวใจ โดยผลที่ได้มีลักษณะเป็นกราฟ เพื่อนำไปประเมินสุขภาพและวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจ

ภาษาน่ารู้วันนี้ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน ลองนำไปฝึกใช้จริงกันดูนะครับ

EKG 12 leads
6600
EKG 12 leads
EKG 12 leads

Related Articles

Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

Nurse Worldwide การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถานการณ์เกิดขึ้นที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผู้ป่วยรายหนึ่งมาพร้อมกับญาติผู้ป่วย แจ้งกับพยาบาลโอบอ้อมว่าทำแจกันตกใส่เท้า พยาบาลโอบอ้อมจึงทำการสอบถามอาการปวดเท้าของผู้ป่วย

Responses