Nurse Worldwide การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

Nurse Worldwide การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉินครับ

สถานการณ์เกิดขึ้นที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผู้ป่วยรายหนึ่งมาพร้อมกับญาติผู้ป่วย แจ้งกับพยาบาลโอบอ้อมว่าทำแจกันตกใส่เท้า พยาบาลโอบอ้อมจึงทำการสอบถามอาการปวดเท้าของผู้ป่วย

แล้วจะต้องพูดอย่างไรบ้าง? มาฝึกภาษาไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

Related Articles

Nurse Worldwide การเตรียมผู้ป่วยกลับบ้าน

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านครับ สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจนหลังจากได้รับเคมีบำบัดแล้ว พยาบาลโอบอ้อมซึ่งเป็นพยาบาลเจ้าของไข้รายนี้ เข้ามาพูดคุยกับนางสาวเจนเพื่อเตรียมย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล แล้วจะต้องพูดอย่างไรบ้าง? มาฝึกภาษาไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

Nurse worldwide การประเมินแผลผ่าตัด

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการประเมินแผลผ่าตัดครับ สถานการณ์เกิดขึ้นที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ผู้ป่วยเจนมาทำแผลต่อเนื่องหลังการผ่าตัดไส้ติ่ง พยาบาลโจจึงทำการสอบถามอาการและประเมินบาดแผลผ่าตัดของผู้ป่วย แล้วจะต้องพูดอย่างไรบ้าง? มาฝึกภาษาไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

Nurse worldwide การรักษาด้วยการพ่นแบบละอองฝอย

ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการให้การรักษาด้วยการพ่นแบบละอองฝอยครับ

สถานการณ์คือผู้ปกครองจอห์นพาลูกสาวจัสมินวัย 4 ขวบมาที่โรงพยาบาล ซึ่งน้องจัสมินมีอาการไอไม่หยุดมานานหลายชั่วโมง พยาบาลจึงตรวจดูอาการของโรคและให้การรักษาด้วยการพ่นแบบละอองฝอยกับน้องจัสมิ

Responses