Nurse Worldwide อาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือด และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ

Nurse Worldwide ตอน การประเมินสภาวะเบื้องต้น

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

ภาษาน่ารู้วันนี้ พี่เนิร์สจะบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการซักประวัติผู้ป่วยค่ะ

สถานการณ์จะเกี่ยวกับนางสาวเจน มารับบริการที่แผนกฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นลิ่มเลือดและถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ ซึ่งพยาบาลโอบอ้อมเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ของผู้ป่วยรายนี้

มาฝึกภาษาไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น
Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น
Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น
Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น
Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น
Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น
Nurse Worldwide ตอน  การประเมินสภาวะเบื้องต้น

Related Articles

Responses