Nurse worldwide การประเมินแผลผ่าตัด

การประเมินแผลผ่าตัด

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน

ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการประเมินแผลผ่าตัดครับ

สถานการณ์เกิดขึ้นที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ผู้ป่วยเจนมาทำแผลต่อเนื่องหลังการผ่าตัดไส้ติ่ง พยาบาลโจจึงทำการสอบถามอาการและประเมินบาดแผลผ่าตัดของผู้ป่วย

แล้วจะต้องพูดอย่างไรบ้าง? มาฝึกภาษาไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

Related Articles

Nurse Worldwide การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน

สถานการณ์เกิดขึ้นที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผู้ป่วยรายหนึ่งมาพร้อมกับญาติผู้ป่วย แจ้งกับพยาบาลโอบอ้อมว่าทำแจกันตกใส่เท้า พยาบาลโอบอ้อมจึงทำการสอบถามอาการปวดเท้าของผู้ป่วย

Nurse worldwide การรักษาด้วยการพ่นแบบละอองฝอย

ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการให้การรักษาด้วยการพ่นแบบละอองฝอยครับ

สถานการณ์คือผู้ปกครองจอห์นพาลูกสาวจัสมินวัย 4 ขวบมาที่โรงพยาบาล ซึ่งน้องจัสมินมีอาการไอไม่หยุดมานานหลายชั่วโมง พยาบาลจึงตรวจดูอาการของโรคและให้การรักษาด้วยการพ่นแบบละอองฝอยกับน้องจัสมิ

Responses