Bishop Score คะแนนประเมินความพร้อมของปากมดลูก

Bishop score

ก่อนจะทำคลอด มีสัญญาณอะไรบ้างว่าคุณแม่พร้อมคลอดแล้วนะ?

พี่เนิร์สมีคำตอบมาให้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยคะแนนประเมินความพร้อมของปากมดลูกนั่นก็คือ Bishop Score ค่ะ

การชักนําคลอด หรือ การเร่งคลอด (Induction of labor) คือ การกระตุ้นให้เจ็บครรภ์ คลอดโดยทำให้มดลูกเกิดการหดรัดตัว ร่วมกับการทำให้ปากมดลูกนุ่ม เพื่อเข้าสู่กระบวนการคลอด

การประเมิน Bishop Score เป็นการทำนายความสำเร็จของการชักนำคลอด ได้นำเอาผลการตรวจสภาพของส่วนนำและปากมดลูกมาประเมินเป็นคะแนน ซึ่งมีทั้งหมด 13 คะแนนเต็ม

Bishop score

คะแนนยิ่งมากเท่าใด บ่งบอกถึงความเหมาะสมของสภาพปากมดลูกที่พร้อมจะเข้าสู่การคลอด และการกระตุ้นจะสำเร็จได้ง่าย แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

1) การเปิดขยายของปากมดลูก Dilation (เซนติเมตร)

 • ปากมดลูกปิด ให้ 0 คะแนน
 • ปากมดลูกเปิด 1-2 เซนติเมตร ให้ 1 คะแนน
 • ปากมดลูกเปิด 3-4 เซนติเมตร ให้ 2 คะแนน
 • ปากมดลูกเปิด 5-6 เซนติเมตร ให้ 3 คะแนน

2) ความบางของปากมดลูก Effacement (%)

 • ร้อยละ 0-30 ให้ 0 คะแนน
 • ร้อยละ 40-50 ให้ 1 คะแนน
 • ร้อยละ 60-70 ให้ 2 คะแนน
 • ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้ 3 คะแนน

3) ความนุ่มของปากมดลูก Cervical consistency

 • ปากมดลูกแข็ง ให้ 0 คะแนน
 • ปากมดลูกนุ่มปานกลาง ให้ 1 คะแนน
 • ปากมดลูกนุ่ม ให้ 2 คะแนน

4) ตำแหน่งของปากมดลูก Position of the cervix

 • ด้านหลัง ให้ 0 คะแนน
 • ตรงกลาง ให้ 1 คะแนน
 • ด้านหน้า ให้ 2 คะแนน

5) ระดับส่วนนำของทารก Station

 • Station -3 (ส่วนนำอยู่สูงกว่าระดับ ischial spine 3 เซนติเมตร) ให้ 0 คะแนน
 • Station -2 (ส่วนนำอยู่สูงกว่าระดับ ischial spine 2 เซนติเมตร) ให้ 1 คะแนน
 • Station -1 หรือ 0 (ส่วนนำอยู่ระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับ ischial spine 1 เซนติเมตร) ให้ 2 คะแนน
 • Station +1 หรือ +2 (ส่วนนำอยู่ต่ำกว่าระดับ ischial spine 1-2 เซนติเมตร) ให้ 3 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน Bishop Score

 • 9 คะแนนขึ้นไป ถือว่าปากมดลูกพร้อมสำหรับชักนำคลอด (favorable cervix) มีโอกาสสำเร็จในการชักนำคลอดสูง
 • ต่ำกว่า 4 คะแนน ถือว่าปากมดลูกไม่พร้อมสำหรับชักนำคลอด (unfavorable cervix) ไม่มีโอกาสสําเร็จในการชักนำการคลอด

ที่มา : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, medthai

Related Articles

การประเมินทางระบบประสาท (Neurological signs)

การประเมินทางระบบประสาทมีเครื่องมือหลายอย่าง วันนี้พี่เนิร์สนำความรู้เรื่องแบบประเมินกลาสโกว์โคมาสกอร์(Glasgow Coma Score : GCS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ประเมินความรู้สึกตัวบาดเจ็บศีรษะ แบบประเมินกลาสโกว์โคมาสกอร์(Glasgow Coma Score : GCS) คือ แบบประเมินที่ใช้อธิบายระดับความรู้สึกตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะโดยประเมินการทางานของสมองส่วนต่างๆ (Henderson, 2016 ) การบันทึก แบ่งออกเป็น 3 ข้อ คือ การลืมตา (eye opening)…

Q&A น้องขวัญใจใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ตอน หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) คืออะไร

สวัสดีแฟนเพจ Nurse Soulciety ทุกคนค่า
หลายคนที่กำลังศึกษาพยาบาลอยู่ หรือใกล้จบ อาจจะเคยได้ยินชื่อย่อ CCNE และ CNEU แต่เอ๊ะ! มันคืออะไรกันนะ

ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ

สวัสดีค่ะ พี่น้อง nurse soulciety ทุกท่าน หลังจากพี่เนิร์สเผยแพร่เนื้อหาภาวะหลอดเลือดดำอักเสบไปแล้วนั้น วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ของภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาทางหลอดเลือดดำส่วนปลายอีกอย่างหนึ่ง ที่สำคัญมากๆ คือ ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตำแหน่งการให้ยา และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ทำให้ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ดังนั้นพยาบาลควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน เฝ้าระวัง ประเมินการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการรั่วของยาหรือสารน้ำ และจัดการเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว ภาวะรั่วซึมของสารน้ำหรือยาออกนอกหลอดเลือดดำ สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาวะรั่วซึมของยาหรือสารน้ำออกนอกหลอดเลือดดำ…

Responses