วัคซีนหญิงตั้งครรภ์

วัคซีนหญิงตั้งครรภ์

รู้หรือไม่? หญิงตั้งครรภ์ก็จำเป็นต้องได้รับวัคซีนป้องกันด้วยเช่นกัน เหตุใดวัคซีนถึงสำคัญและมีวัคซีนอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อหญิงตั้งครรภ์ พี่เนิร์สมีคำตอบมาให้ค่ะ

การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหญิงตั้งครรภ์ ช่วยให้คุณแม่และทารกปลอดภัยจากการติดเชื้อตั้งแต่ในครรภ์จนถึงกำหนดคลอด ซึ่งวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดมี 2 ชนิด

วัคซีนที่แนะนำให้ฉีด

1) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza) แนะนำให้ฉีด 1 เข็มในอายุครรภ์ไตรมาสที่ 1 หรือ 2
2) วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (Tdap) หลัง 27 สัปดาห์

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (Td)

  • กรณีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน แนะนำให้ฉีด 3 เข็ม ห่างกัน 0, 1, 6 เดือน
  • กรณีที่เคยได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มมาก่อน และเข็มสุดท้ายเกิน 10 ปี ให้ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (Tdap)

  • ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 เข็ม ในอายุตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 3 และให้ฉีดวัคซีนซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งถัดไป โดยไม่ต้องคำนึงว่าเคยได้รับ Td หรือ Tdap ครั้งสุดท้ายเมื่อใด
  • กรณีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนขณะตั้งครรภ์ ให้ฉีด Tdap ทันทีหลังคลอด

วัคซีนที่ห้ามฉีดระหว่างตั้งครรภ์

1) วัคซีนโรคอีสุกอีใส (Varicella)
2) วัคซีนคางทูม-หัด-หัดเยอรมัน (MMR)
3) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)
4) วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue)

วัคซีนที่ไม่ควรให้ฉีดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือ วัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เนื่องจากส่วนประกอบของวัคซีนเป็นชนิดเชื้อมีชีวิต จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ อาจทำให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อและเกิดความพิการได้

ดังนั้น คุณแม่อย่าลืมได้รับวัคซีนให้ครบด้วยนะคะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกในครรภ์ค่ะ

ที่มา : แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

Related Articles

Responses