Nurse worldwide การประเมินแผลผ่าตัด

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน ภาษาน่ารู้วันนี้ ผมโอบอ้อมจะมาบอกวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติในการประเมินแผลผ่าตัดครับ สถานการณ์เกิดขึ้นที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ผู้ป่วยเจนมาทำแผลต่อเนื่องหลังการผ่าตัดไส้ติ่ง พยาบาลโจจึงทำการสอบถามอาการและประเมินบาดแผลผ่าตัดของผู้ป่วย แล้วจะต้องพูดอย่างไรบ้าง? มาฝึกภาษาไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ