Nursing Vocabulary Quiz ทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุก

Nursing Vocabulary Quiz

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety

วันนี้ผมโอบอ้อมมีเกมทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุกมาฝากทุกคนครับ

คุณรู้คำศัพท์พยาบาลดีแค่ไหน? มาทดสอบคลังคำศัพท์ในตัวคุณกัน!

คลิกเพื่อดูคำตอบ

Nursing Vocabulary Quiz

Related Articles

Nursing Vocabulary Quiz ทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุก

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety วันนี้ผมโอบอ้อมมีเกมทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุกมาฝากทุกคนครับ คุณรู้ศัพท์พยาบาลดีแค่ไหน? มาทดสอบคลังคำศัพท์ในตัวคุณกัน! Post Views: 227

Nursing Vocabulary Quiz ทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุก

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้ผมโอบอ้อมมีเกมทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุกมาฝากครับ คุณรู้ศัพท์พยาบาลดีแค่ไหน? มาทดสอบคลังคำศัพท์ในตัวคุณกัน! Post Views: 239

Nursing Vocabulary Quiz ทายคำศัพท์พยาบาล

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety วันนี้ผมโอบอ้อมมีเกมทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุกมาฝากทุกคนครับ คุณรู้ศัพท์พยาบาลดีแค่ไหน? มาทดสอบคลังคำศัพท์ในตัวคุณกัน! Post Views: 220

Nursing Vocabulary Quiz ทายคำศัพท์พยาบาล

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้ผมโอบอ้อมมีเกมทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุกมาฝากครับ คุณรู้ศัพท์พยาบาลดีแค่ไหน? มาทดสอบคลังคำศัพท์ในตัวคุณกัน! Post Views: 229

Nursing Vocabulary Quiz ทายคำศัพท์พยาบาล

สวัสดีครับ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้ผมโอบอ้อมมีเกมทายคำศัพท์พยาบาลแสนสนุกมาฝากครับ คุณรู้ศัพท์พยาบาลดีแค่ไหน? มาทดสอบคลังคำศัพท์ในตัวคุณกัน! คำตอบ : Food Poisoning ความหมายเป็นภาวะที่เกิดจากรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป ทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องและท้องเสียถ่ายเหลวตามมา ซึ่งอาการส่วนใหญ่มักไม่ร้ายแรง แต่หากเกิดอาการรุนแรงขึ้นก็อาจทำให้ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่จนเป็นอันตรายได้ Post Views: 114

Responses