หาทุนเรียนพยาบาล ที่ไหนได้บ้าง

ใฝ่ฝันอยากเป็น นางฟ้าในชุดขาว แต่ไม่รู้ว่าทุนเรียนพยาบาลหาได้จากที่ไหนบ้าง พี่เนิร์สคัด 5 สถาบันแจกทุนเรียนพยาบาลมาให้ทุกคนแล้ว ตามอ่านด้านล่างนี้ได้เลยค่าา

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 10 มี.ค. 2564 (ค่าสมัครสอบฟรี)

ประเภททุน

 • โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พื้นที่ 38 จังหวัด จำนวน 8 คน
 • โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ทุนเรียนฟรี ค่าหอพักฟรี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฟรี เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าหนังสือตำรา 2 ภาค
  สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th
 1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 24 มี.ค. 2564

ประเภททุน
ทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รอบ 2 (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง, โรงพยาบาลหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) จำนวน 23 ทุน จะได้รับทุนเรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี พร้อมหอพักฟรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหัวเฉียว
สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.hcu.ac.th/index.html

 1. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 24 เม.ย. 2564

ประเภททุน

 • โควตาภาคตะวันออก จำนวน 20 คน
 • โควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย จำนวน 5 คน
  นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย
  สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://stin.ac.th/?p=10232
 1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 26 เม.ย. 2564

ประเภททุน

 • ทุนกองทัพเรือ จำนวน 20 คน : ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือกำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นว่าที่เรือตรีหญิง
 • ทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ จำนวน 20 คน : ได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือกำหนด และมีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือกรอ. องค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานในกองทัพเรือในฐานะพนักงานราชการ 2 ปี (แต่ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ)
 • ทุนส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน : ทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้รับยุทธอาภรณ์ตามที่กองทัพเรือกำหนด โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย และมีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือกรอ. องค์กรและมูลนิธิต่าง ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชกำหนด สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกำหนด

การทำสัญญา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กำหนดการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

 • บุคคลตัวจริงทุนกองทัพเรือ 20 คน รายงานตัวทำสัญญา เวลา 08.00 น.- 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • บุคคลตัวจริงส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20 คน รายงานตัวทำสัญญา เวลา 08.00 น.- 10.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • บุคคลตัวจริงทุนส่วนตัวโดยกองทัพเรือสนับสนุนค่ายุทธอาภรณ์ 20 คน รายงานตัวทำสัญญา เวลา 10.00 น.- 12.00 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rtncn.thaijobjob.com
 1. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ – 26 เม.ย. 2564

ประเภททุน

 • ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน : ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และอาภรณ์ตามที่กองทัพบกกำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
 • ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน : มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ.
 • ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน : ได้รับทุนอุดหนุนและเมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับปฏิบัติงานตามที่กำหนด
  สนใจอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rtanc.thaijobjob.com

ยังมีอีกหลายสถาบันการศึกษาที่แจกทุนการศึกษาฟรีและให้เงินสนับสนุนอื่น ๆ แก่นักศึกษาพยาบาล ไว้พี่เนิร์สจะรวบรวมมาให้น้องๆ อีกนะคะ

Related Articles

การบริหารจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง

เนื่องด้วยรายการยาที่มีอยู่จำนวนมาก แต่ละรายการอาจมีอันตรายที่มีความรุนแรงต่างกัน การที่จะระมัดระวังป้องกันหรือจัดการให้เกิดความปลอดภัยอาจจะทำได้ยาก จึงเกิดแนวคิดเรื่องยาที่ควรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ

Responses