โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ รับสมัครงาน

 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤต
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด
 • พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกห้องผ่าตัด
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกฉุกเฉิน
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกศัลยกรรม
 • ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยใน
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์

สามารถสมัครด้วยตนเอง ติดต่อแผนกบุคคลแต่ละสาขา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Mobile : 081-824-6058, 081-900-8401 คุณณัฐณาภรณ์ ปิ่นสง
ส่ง Resume เข้ามาที่ E-mail : nattanapo_koo@phyathai.com

เอกสารประกอบการสมัครงาน (1 ชุด)

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว / 1.5 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สำเนาใบประกาศนียบัตร
 • หลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้ชาย) – อื่นๆ (ถ้ามี)

สมัครออนไลน์ คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgNMoZFAxAYGIS_aAfUdt61RGkB6jR8sVMKEtVSumOK5yTSw/viewform

Related Articles