Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน
วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ “การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช”
มาฝากทุกคน
คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน!

เฉลย คำตอบ ข้อ ง. Severe Depression
เพราะผู้ป่วยมีภาวะอารมณ์เศร้าอย่างมาก (Severe Depression)
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้
เพ้อฝันหลงผิดประสาทหลอน

อ้างอิง : Psychiatric and Mental Health Nursing Review

Related Articles

Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน! เฉลย คำตอบ ข้อ ก. อะไรทำให้คุณคุยเรื่องโกหก เป็นการเลือกใช้เทคนิคที่กระตุ้นการเปิดเผยตนเอง คือ Exploring (การสำรวจ) หมายถึง การเจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้ป่วยกล่าวถึงอย่างผิวเผินไม่ชัดเจน ทำให้พยาบาลได้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ปัญหาของผู้ป่วย และช่วยให้ผู้ป่วยได้คิดไตร่ตรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมองเห็นปัญหาของตนชัดเจนขึ้น…

Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลผู้สูงอายุ มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน! เฉลย คำตอบ ข้อ ง. จัดกิจกรรมที่ช่วยให้คุณกอไก่รู้สึกสงบและสบาย ผ่อนคลายในช่วงเย็น Sundown Syndrome (อาการซันดาวน์ – อาการที่จะเกิดช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน) เป็นอาการที่เรียกได้ว่าเกือบทุกบ้านที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจะต้องรับมือกัน อาการนี้จะเกิดตอนบ่ายแก่ๆ ก่อนพระอาทิตย์ตก 2-3…

Nursing Quiz คำถามเสริมสร้างทักษะวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีค่ะ แฟนเพจ nurse soulciety ทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแนวข้อสอบเพิ่มพูนทักษะความรู้ การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์และการพยาบาลในระยะก่อนคลอด มาฝากทุกคน คุณรู้แค่ไหน? มาวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาพยาบาลในตัวคุณกัน! เฉลย ง. ถูก เพราะผลของเอสโตรเจนในหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ 1. อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกใหญ่ขึ้น2. เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อมดลูก3. กระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัว ซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะยับยั้งฤทธิ์นี้ได้4. ทำให้เต้านมมีขนาดใหญ่ขึ้น และกระตุ้นการทำงานของท่อน้ำนม ต่อมน้ำนม ทำให้เต้านมคัดตึง 5.…

การประเมินทางระบบประสาท (Neurological signs)

การประเมินทางระบบประสาทมีเครื่องมือหลายอย่าง วันนี้พี่เนิร์สนำความรู้เรื่องแบบประเมินกลาสโกว์โคมาสกอร์(Glasgow Coma Score : GCS) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ประเมินความรู้สึกตัวบาดเจ็บศีรษะ แบบประเมินกลาสโกว์โคมาสกอร์(Glasgow Coma Score : GCS) คือ แบบประเมินที่ใช้อธิบายระดับความรู้สึกตัวในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะโดยประเมินการทางานของสมองส่วนต่างๆ (Henderson, 2016 ) การบันทึก แบ่งออกเป็น 3 ข้อ คือ การลืมตา (eye opening)…