วันล้างมือโลก – Global Handwashing Day 15 ตุลาคม

เรื่องใกล้ตัวอย่าง “การล้างมือ” ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก” – Global Hand Washing Day ขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก

โดยการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ถูตามขั้นตอนทั้งหมด 6 ขั้นตอนง่ายๆ

โดยทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง คือ

  1. ถูวนฝ่ามือทั้งสองข้าง
  2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง โดยเน้นซอกนิ้วมือ ทั้งสองข้าง
  3. ฟอกฝ่ามือ และง่ามนิ้วมือด้านหน้า โดยเน้นซอกนิ้วมือ ทั้งสองข้าง
  4. ฟอกนิ้วมือกับฝ่ามืออีกสองข้าง โดยนิ้วมืองอเกี่ยวกัน ทำทั้งสองข้าง
  5. ฟอกนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
  6. ฟอกปลายนิ้วมือ เล็ก โดยหมุนวนไปมาบนฝ่ามืออีกข้าง ทำสลับกัน
ควรล้างมือบ่อยๆ 2 ก่อน และ 5 หลัง ดังนี้

2 ก่อน ได้แก่ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร

5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน

แม้โรคติดเชื้อจำนวนมากสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ด้วยการสัมผัส แต่การล้างมือก็เป็นวิธีการง่ายๆ ที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคเหล่านี้ได้

แหล่งอ้างอิง : โรงพยาบาลขอนแก่น

Related Articles

การเลือกใช้และลำดับการบรรจุเลือดลงหลอดเก็บเลือด

หลอดเก็บเลือดเป็นหลอดแก้วที่ผ่านขบวนการปลอดเชื้อด้วยการอาบรังสี และถูกผนึกด้วยจุกพลาสติกเพื่อรักษาสภาพสุญญากาศ นอกจากนี้จุกยังมีสีต่าง ๆ ตามสารกันเลือดแข็งที่บรรจุอยู่ เพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

DO’S DON’TS แนวทางปฏิบัติ ประเพณีสงกรานต์ 2564

สวัสดีวันสงกรานต์ ๒๕๖๔ ขอให้พี่น้องพยาบาลทุกท่านมีความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดปี

6 ท่าบริหารสร้างปอดให้แข็งแรง

การวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติ Kaiser Permanente Medical Center ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอสม่ำเสมออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์