ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

การตรวจเช็คเต้านมเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนควรใส่ใจ เพราะมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโรคมะเร็งที่เกิดในผู้หญิงเลยค่ะ เพราะหากตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ย่อมช่วยให้ไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ และสามารถทำการรักษาแบบตัดเฉพาะก้อนมะเร็งออก มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ วันนี้พี่เนิร์สจึงเอาวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองมาฝาก สามารถนำไปตรวจเองและแนะนำคนไข้ได้เลยนะคะ

อาการของมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยได้แก่

 1. คลำพบก้อนที่เต้านม
 2. มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเต้านม
 3. ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัวหรือมีความหนาผิดปกติ
 4. หัวนมมีการหดตัว มีผื่น หรือหนาผิดปกติ
 5. มีเลือด หรือของเหลวไหลออกจากหัวนม

3 วิธีง่าย ๆ ในการตรวจเช็คมะเร็งเต้านมด้วยตนเองสามารถทำได้ดังนี้

 1. ท่ายืนหน้ากระจก
 • ปล่อยแขนไว้ข้างลำตัวตามสบาย สังเกตเปรียบเทียบขนาดเต้านมทั้งสองข้างว่ามีการบิดเบี้ยวของหัวนม หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่
 • สำรวจความผิดปกติในท่าประสานมือเหนือศีรษะ และท่าเท้าเอว
 • โน้มตัวไปข้างหน้าโดยวางมือทั้ง 2 ข้างบนเข่าหรือเก้าอี้ แล้วสังเกตความผิดปกติ
 1. ท่านอนราบ
 • นอนราบในท่าที่สบาย
 • ยกแขนข้างที่จะตรวจขึ้นเหนือศีรษะ เพื่อให้เต้านมแผ่ราบ โดยเฉพาะบริเวณส่วนบนด้านนอกซึ่งมีเนื้อที่หนาที่สุด
 • ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางของมืออีกข้างนึง คลำให้ทั่วเต้านมและรักแร้ โดยห้ามบีบเนื้อเต้านม เพราะจะรู้สึกเหมือนเจอก้อน ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่
 • เมื่อตรวจข้างนึงเสร็จแล้ว ให้ตรวจอีกข้างนึงด้วยวิธีเดียวกัน
 1. วิธีตรวจตอนอาบน้ำ
 • ผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดเล็ก : ให้ยกแขนไว้เหนือศีรษะ แล้วใช้มืออีกข้างนึงตรวจเหมือนท่าตรวจนอนราบ
 • ผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดใหญ่ให้ใช้มือข้างที่จะตรวจประคอง และตรวจคลำเต้านมจากด้านล่าง ส่วนมืออีกข้างนึงคลำด้านบน

แบบการคลำหามะเร็งเต้านม มีด้วยกัน 3 แบบ คือ

แบบที่ 1 คลำเป็นก้นหอยหรือตามเข็มนาฬิกา โดยเริ่มคลำจากส่วนบนใกล้หัวนม วนเลื่อนนิ้วมือตามเข็มนาฬิกาเป็นวงกลม ขยายวงออกไปเรื่อย ๆ จนถึงฐานเต้านมและรักแร้ สำรวจเนื้อเยื่อใต้หัวนม กดลานหัวนมเบา ๆ ดูสิ่งคัดหลั่ง 

แบบที่ 2 คลำตามแนวนอนขึ้นลงขนานกับลำตัว โดยเริ่มคลำจากส่วนล่างด้านนอกเต้านมเป็นแนวยาวถึงกระดูกไหปลาร้า โดยใช้นิ้วมือทั้ง 3 นิ้ว คลำในแนวขึ้นลงสลับกันไปมาให้ทั่วทั้งเต้านม 

แบบที่ 3 คลำเป็นรัศมีรอบเต้านมหรือรูปลิ่ม โดยเริ่มคลำจากส่วนบนเต้านมจนถึงฐาน ขยับนิ้วมือจากฐานถึงหัวนมเป็นรัศมีรอบด้านถึงกระดูกไหปลาร้าและบริเวณรักแร้

อ้างอิง : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ,https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/823 โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์,https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/823

Related Articles