การจัดการทางเดินหายใจของผู้บาดเจ็บ Airway Management

· 1 ธันวาคม 2020

โดย รท.ปรมะ สุวรรณดี พยาบาล ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

About Instructor

0 Course

+16 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • Course Certificate

Responses