Courses

 • 1 Lesson

  ER ฉุดใจ แผนกฉุกเฉิน (Emergency Room)

  ในทุกวัน..ชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นด้าย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ หรือแค่นั่งอยู่บ้านเฉยๆ อุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดฝัน ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมีพยาบาลแบบพวกเขา.. ER ฉุดใจ แผนกฉุกเฉิน! (Emergency Room) คอยรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิด ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือจากภาวะโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
 • 1 Lesson

  ICU ฮีโร่กู้ชีวิต แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit)

  ในหนึ่ง ๆ วัน เราอาจหมดเวลาเป็นชั่วโมงไปกับงานอ่านหนังสือหาความรู้ ดูหนังและซีรี่ย์สุดโปรด ใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่รัก หรือสถานการณ์บังคับให้ติดแหง็กอยู่บนถนนในวันที่ฝนตกหนัก ถึงอย่างนั้น..เวลาของเราที่หมดไปอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สำหรับพวกเขาเวลาเป็นสิ่งมีค่ามาก! .. ICU ฮีโร่กู้ชีวิต แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit) เพราะทุกวินาทีที่หมดไปหมายถึงชีวิต หน้าที่ดูแลและเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลห้อง ICU เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นฟูและพ้นจากภาวะวิกฤต
 • 1 Lesson

  IPD ดูแลผู้ป่วยแอดมิท คือแผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

  ในชีวิตเราการเป็นผู้รับง่ายกว่าการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ความรัก และความรู้สึกแต่สำหรับใครบางคนการเป็นฝ่ายให้หรือการเป็นฝ่ายที่ได้ดูแลผู้อื่นกลับเติมเต็มความสุขได้มากกว่า หากการได้ take care ผู้อื่นคือสิ่งที่เติมเต็มความสุขของคุณ..คุณเหมาะกับแผนกนี้! …IPD แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)
 • 1 Lesson

  OPD ดูแลผู้ป่วยไม่นอนรพ. คือ งานแผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)

  การไปโรงพยาบาล จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำ ความช่วยเหลือ และการดูแลเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ ผู้ป่วยต้องได้รับ เพื่อการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้ป่วย จะเป็นใครไปไม่ได้ นั่นก็คือ… พยาบาล OPD แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)
 • 1 Lesson

  OR รู้ลึกเรื่อง anatomy พยาบาลแผนกห้องผ่าตัด (Operating Room)

  เครื่องจักรที่ทำงานหนัก ย่อมมีวันชำรุด จำเป็นต้องซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ร่างกายคนเราก็เช่นกัน ย่อมชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและการใช้งาน เพื่อบำรุงซ่อมแซม ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ เราจึงจำเป็นต้องมีพยาบาลแผนกนี้!.. OR รู้ลึกเรื่อง anatomy แผนกห้องผ่าตัด (Operating Room)
 • 4 Lessons

  Palliative Care

  Palliative & End of life care การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือการดูแลที่มุ่งทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งเผชิญกับการเจ็บป่วยที่คุกคามต่อชีวต ( Life threatening illness ) ดีขึ้น โดยเน้นการควบคุมและจัดการอาการรบกวน ที่ทำให้ทุกข์ทรมาน ทั้งอาการทางร่างกาย จิตใจ ปัญหาทางจิตวิญญาณ ปัญหาทางสังคม ตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยโรค จนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต รวมทั้งการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยตลอด…
 • 1 Lesson

  PED หัวใจรักเด็กต้องมา แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)

  เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กจึงต้องมีใครสักคนที่เข้าใจเด็กจริงๆคนที่มีหัวใจรักเด็กและพร้อมอยู่เคียงข้างครอบครัว พยาบาลเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต 
 • 3 Lessons

  Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS)

  รท.ปรมะ สุวรรณดี พยาบาลลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) คือ การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อเสริมสร้างทักษะในการประเมินและดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุ
 • 2 Lessons

  การจัดการทางเดินหายใจของผู้บาดเจ็บ Airway Management

  โดย รท.ปรมะ สุวรรณดี พยาบาล ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
 • 1 Lesson

  การดูแลผู้รับบริการคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH)

  โดย พว.ปริณยากร พิชยเชาวน์กูลผู้ช่วยผู้จัดการแผนกห้องคลอดและ ward หลังคลอด รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์เคยรับตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ม.รังสิต 2547-2558 ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย รังสิตปริญญาโทคณะมนุษนิเวศวิทยา เอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 5 Lessons

  การวางแผนจำหน่ายในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Discharge Planning in ACS Patients

  โดย พว.วินิตย์ หลงละเลิง พยาบาลชำนาญการพิเศษ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) , Master of Nursing Science Program in Nursing (M.N.S.)วทม. เพศศาสตร์, Master of Science Program in Human Sexuality อนุมัติวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ),…
 • 7 Lessons

  สอนปลูกผัก D.I.Y.

  เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยากำจัดศัตรูพืชและวัชพืช โดยจะปลูกพืชหมุนเวียนและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อม ๆ กันในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเอามูลสัตว์ไปทำเป็นปุ๋ยคอกต่อ สอนโดย คุณปุ้มปุ้ย หรือ วิภาพร เสวันนา เจ้าของสวนผักคุณตาเกษตรพอเพียง เป็นแปลงปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงของรัชกาลที่ 9
Page 1 Page 2