ER ฉุดใจ แผนกฉุกเฉิน (Emergency Room)

· 10 สิงหาคม 2020

ในทุกวัน..ชีวิตเราแขวนอยู่บนเส้นด้าย ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ หรือแค่นั่งอยู่บ้านเฉยๆ อุบัติเหตุก็อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดฝัน ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องมีพยาบาลแบบพวกเขา.. ER ฉุดใจ แผนกฉุกเฉิน! (Emergency Room)

คอยรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิด ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือจากภาวะโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

Course Content

About Instructor

0 Course

+62 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • Course Certificate