IPD ดูแลผู้ป่วยแอดมิท คือแผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

· 10 สิงหาคม 2020

ในชีวิตเราการเป็นผู้รับง่ายกว่าการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ความรัก และความรู้สึกแต่สำหรับใครบางคนการเป็นฝ่ายให้หรือการเป็นฝ่ายที่ได้ดูแลผู้อื่นกลับเติมเต็มความสุขได้มากกว่า

หากการได้ take care ผู้อื่นคือสิ่งที่เติมเต็มความสุขของคุณ..คุณเหมาะกับแผนกนี้! …IPD แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

Course Content

About Instructor

0 Course

+44 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • Course Certificate