PED หัวใจรักเด็กต้องมา แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)

· 10 สิงหาคม 2020

เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กจึงต้องมีใครสักคนที่เข้าใจเด็กจริงๆคนที่มีหัวใจรักเด็กและพร้อมอยู่เคียงข้างครอบครัว

พยาบาลเด็ก แผนกกุมารเวชกรรม (Pediatrics Department)ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก ทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นให้การดูแลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจ ตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต 

Course Content

About Instructor

0 Course

+51 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 1 Lesson
  • Course Certificate