Q&A ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำคัญอย่างไร

Q&A ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำคัญอย่างไร

สวัสดีแฟนเพจ Nurse Soulciety ทุกคนจ้า
หลายคนที่กำลังศึกษาพยาบาลอยู่ หรือใกล้จบ คงจะอยากรู้ว่า ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลมีความสำคัญอย่างไร? กันนะ

วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ทุกคนได้ทราบกัน น้อง ๆ สามารถติดตามอ่านบทสนทนา Q&A ของน้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ได้เลยค่ะ

น้องอารี : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล คืออะไร?
พี่เนิร์ส : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือที่เรียกกันว่า ใบประกอบโรคศิลป์ เป็นใบอนุญาตที่ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มีสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ตามกฎหมาย หลังจากเรียนจบ น้อง ๆ จะยังไม่ได้เลยทันที แต่ต้องสอบวัดความรู้ต่าง ๆ ตามที่สภาการพยาบาลกำหนดให้ผ่านก่อนถึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจ้ะ

น้องอารี : การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล มีกี่ประเภท?
พี่เนิร์ส : มี 3 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์, และสุดท้ายคือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งผู้ที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จะต้องสอบกัน

น้องอารี : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สอบกี่วิชา
พี่เนิร์ส : มีทั้งหมด 8 วิชาด้วยกัน ได้แก่

1) การผดุงครรภ์
2) การพยาบาลมารดาและทารก
3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
4) การพยาบาลผู้ใหญ่
5) การพยาบาลผู้สูงอายุ
6) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
7) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
8) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์

น้องอารี : แล้วต้องสอบกี่คะแนนถึงจะสอบผ่านหรอคะ?
พี่เนิร์ส : ผู้สอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทุกรายวิชา หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลกำหนด จึงจะถือว่าสอบผ่านจ้ะ

น้องอารี : ถ้าสอบไม่ผ่านในบางรายวิชา ต้องสอบใหม่ทั้งหมดมั้ยคะ?
พี่เนิร์ส : ถ้าสอบไม่ผ่านรายวิชาไหน ก็มีสิทธิ์สมัครสอบใหม่เฉพาะรายวิชาที่ยังสอบไม่ผ่าน ถ้าสอบผ่านแล้วให้นำรายวิชาที่สอบแก้ตัวมารวมกับรายวิชาที่เคยสอบผ่าน เพื่อให้ครบทุกรายวิชาภายใน 3 ปี นับจากวันประกาศผลสอบในครั้งแรก หากครบกำหนด 3 ปีแล้วยังสอบผ่านไม่ครบ ต้องยื่นสอบใหม่ทุกรายวิชา

น้องอารี : อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มีอายุกี่ปี
พี่เนิร์ส : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ มีอายุ 5 ปี และต้องมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใหม่ ซึ่งสามารถยื่นล่วงหน้าได้ ก่อนหมดอายุ 180 วัน

น้องอารี : ทำไมพยาบาลทุกคนต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล?
พี่เนิร์ส : เพราะจะทำให้น้อง ๆ ประกอบวิชาชีพได้อย่างอิสระและเต็มที่ เพราะถ้าน้องไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ จะต้องทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมของพี่พยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และทำให้น้องไม่สามารถทำงานหัตถการต่าง ๆ ได้เอง เช่น การเจาะเลือด การฉีดยา ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อคนไข้ ฉะนั้นต้องสอบให้ผ่านก่อนนะคะ นอกจากนี้น้องจะได้เงินค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ เพิ่มด้วย โรงพยาบาลรัฐบาลเริ่มต้นที่ 1,500 บาท โรงพยาบาลเอกชนเริ่มต้นที่ 3,000-5,000 บาท

ดังนั้น การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงมีความสำคัญต่อพยาบาลอย่างมาก แม้ว่าอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมตัวสอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แต่ก็คุ้มค่าจริง ๆ ค่ะ พี่เนิร์สขอเอาใจช่วยให้ทุกคนสอบผ่านกันนะคะ ^^

Q&A ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำคัญอย่างไร

ที่มา : สภาการพยาบาล, จุฬาติวเตอร์

Related Articles

Q&A น้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ตอน ผู้ชายก็เป็นพยาบาลได้

วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกให้ทุกคนทราบกันค่ะ น้อง ๆ สามารถติดตามอ่านบทสนทนา Q&A ของน้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ได้เลยค่ะ

Q&A น้องขวัญใจใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ตอน หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) คืออะไร

สวัสดีแฟนเพจ Nurse Soulciety ทุกคนค่า
หลายคนที่กำลังศึกษาพยาบาลอยู่ หรือใกล้จบ อาจจะเคยได้ยินชื่อย่อ CCNE และ CNEU แต่เอ๊ะ! มันคืออะไรกันนะ

ระเบียบการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกระเบียบการสอบความรู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ทุกคนทราบกัน น้อง ๆ สามารถติดตามอ่านบทสนทนา Q&A ของน้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ได้เลยค่ะ

Responses

  1. สวัสดีค่ะ
    จะสอบถามเกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติค่ะ
    สอบเหมือนหลักสูตรปกติไหมคะ หรืออย่างไร
    ขอบพระคุณค่ะ