ระเบียบการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

ระเบียบการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

สวัสดีแฟนเพจ Nurse Soulciety ทุกคนจ้า

หลายคนที่เรียนจบพยาบาล คงจะอยากรู้ว่า การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกระเบียบการสอบความรู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ทุกคนทราบกัน น้อง ๆ สามารถติดตามอ่านบทสนทนา Q&A ของน้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ได้เลยค่ะ

น้องอารี : พี่เนิร์สคะ ถ้าจะสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ?
พี่เนิร์ส : ให้สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ www.tnmc.or.th เลือกเมนู “การสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ชําระค่าธรรมเนียมการสอบ และเลือกศูนย์สอบในวันถัดไป สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรกต้องส่งหลักฐานการสมัครสอบมายังสภาการพยาบาล แต่ถ้าสอบแก้ตัวไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครจ้ะ

น้องอารี : ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ?
พี่เนิร์ส : คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบความรู้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
2. เป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล

น้องอารี : ถ้าเลือกสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องสอบทั้งหมดกี่วิชา? อะไรบ้างคะ?
พี่เนิร์ส : เป็นข้อสอบปรนัย ทั้งหมด 8 วิชา ได้แก่

  1. การผดุงครรภ์
  2. การพยาบาลมารดาและทารก
  3. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  4. การพยาบาลผู้ใหญ่
  5. การพยาบาลผู้สูงอายุ
  6. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
  7. การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
  8. กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

น้องอารี : ก่อนไปสอบ เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ?
พี่เนิร์ส : ในวันสอบต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอ 2B และยางลบ ผู้หญิงให้สวมเครื่องแบบพยาบาลสีขาวและรองเท้าขาว หรือเสื้อและกระโปรงชุดสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น ส่วนผู้ชายควรสวมเครื่องแบบพยาบาลสีขาว หรือเสื้อและกางเกงขาวชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นจ้ะ

น้องอารี : การสมัครสอบแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างคะ?
พี่เนิร์ส : ค่าธรรมเนียมในการสอบ ครั้งละ 1,000 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ วิชาละ 200 บาท

น้องอารี : แล้วต้องสอบได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะสอบผ่าน?
พี่เนิร์ส : ผู้สอบต้องได้คะแนนรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสภาการพยาบาลกําหนด จึงจะถือว่าสอบผ่าน

Related Articles

Q&A ใบประกอบวิชาชีพพยาบาลสำคัญอย่างไร

วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ทุกคนได้ทราบกัน น้อง ๆ สามารถติดตามอ่านบทสนทนา Q&A ของน้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ได้เลยค่ะ

Q&A น้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ตอน ผู้ชายก็เป็นพยาบาลได้

วันนี้พี่เนิร์สจะมาบอกให้ทุกคนทราบกันค่ะ น้อง ๆ สามารถติดตามอ่านบทสนทนา Q&A ของน้องอารีใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ได้เลยค่ะ

Q&A น้องขวัญใจใฝ่รู้…พี่เนิร์สไขข้อสงสัย ตอน หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) คืออะไร

สวัสดีแฟนเพจ Nurse Soulciety ทุกคนค่า
หลายคนที่กำลังศึกษาพยาบาลอยู่ หรือใกล้จบ อาจจะเคยได้ยินชื่อย่อ CCNE และ CNEU แต่เอ๊ะ! มันคืออะไรกันนะ

Responses