เปิดใจพยาบาลห้องไตเทียม

พยาบาลห้องไตเทียม

สำหรับน้อง ๆ ที่ฝันอยากเป็นพยาบาลห้องไตเทียม วันนี้พี่เนิร์สมีแขกรับเชิญคนพิเศษ พยาบาลพี่แป้งฝุ่น ที่จะมาเล่าประสบการณ์ดี ๆ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลกันค่ะ

แป้งฝุ่น-ศิลป์สุภา เสมจิตร อายุ 30 ปี ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบการณ์การทำงานเกือบ 9 ปี

พยาบาลห้องไตเทียม มีทำหน้าที่ทำอะไรบ้าง?
พยาบาลห้องไตเทียมมีหน้าที่ตั้งแต่ประเมินอาการคนไข้ที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือด ดูแลคนไข้ไตวายระยะสุดท้าย (End-Stage Renal Disease : ESRD) โดยแพทย์จะส่งคนไข้มาให้พยาบาลห้องไตเทียม พยาบาลห้องไตเทียมมีหน้าที่ให้คำปรึกษา (Counseling) การเตรียมพร้อม ให้ความรู้การทำหัตถการ การเข้าเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการช่วยเหลือเบื้องต้น

คุณสมบัติและทักษะในการทำงานพยาบาลห้องไตเทียม ควรมีอะไรบ้าง?
1. มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี
2. สอบเฉพาะทาง เนื่องจากเป็นการพยาบาลเวชปฏิบัติทางไต
3. เรียนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ระยะเวลา 6 เดือน

การเรียนเฉพาะทางด้านไตเทียม เรียนอะไรบ้าง?
เรียนเกี่ยวกับเฉพาะทางไตทุกอย่าง ได้แก่ การใช้เครื่องตัวกรองเลือดและเครื่องมือต่าง ๆ การเรียนเฉพาะทางด้านไตเทียมแตกต่างจากวิชาพยาบาลทั่วไป ดังนั้นพยาบาลทุกคนต้องเริ่มต้นเรียนใหม่หมดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เรียนทฤษฎี 2 เดือนครึ่ง และฝึกปฏิบัติ 3 เดือนครึ่ง

การเตรียมตัวสอบพยาบาลห้องไตเทียม
ควรเตรียมอ่านกายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) สิทธิของผู้ป่วย กฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งเส้นของคนไข้ที่ใช้ในการฟอกเลือด สิ่งที่ยากก็คือ การหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนไข้ เพราะต้องหาอ่านเองจากข้างนอก นอกจากนี้เนื้อหายังค่อนข้างยากและละเอียด

ฝากถึงน้อง ๆ ที่ฝันอยากเป็นพยาบาลห้องไตเทียม
ทุกคนมีความฝันได้ แต่ความฝันจะเป็นความจริงได้ก็ต่อเมื่อลงมือทำ ไม่มีใครทำสำเร็จได้ในครั้งแรก เราจะต้องพยายามต่อไป วันที่เป็นของเราจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนค่ะ

Related Articles

นางฟ้าวีลแชร์ หัวใจแกร่ง

สำหรับน้อง ๆ ที่ฝันอยากเป็นพยาบาลและพี่น้องพยาบาลทุกคน วันนี้พี่เนิร์สมีแขกรับเชิญคนพิเศษ พยาบาลพี่ยิว ที่จะมาเล่าประสบการณ์ดี ๆ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลกันค่ะ

เปิดใจอาชีพ Flight Nurse งานพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล แต่อยู่กลางอากาศ!!

สำหรับน้อง ๆ ที่ฝันอยากเป็น Flight Nurse วันนี้พี่เนิร์สมีแขกรับเชิญคนพิเศษ พยาบาลพี่โปเต้ ที่จะมาเล่าประสบการณ์ดี ๆ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลกันค่ะ

คำย่อภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

พยาบาลนอกจากดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ การอ่านข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเวชระเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจและรักษาโรคในโรงพยาบาล

Responses