5 เคล็ดลับมัดใจหัวหน้า

ลูกน้องแบบไหนหัวหน้ารัก

อยากเป็นที่รักของหัวหน้าต้องทำอย่างไร? ไม่ยากค่ะ พี่เนิร์สมี 5 เคล็ดลับมัดใจหัวหน้ามาฝาก จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับหัวหน้าได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

1. ทำงานเต็มที่
เข้างานตรงเวลาเป็นอีกวิธีสร้างการจดจำให้กับหัวหน้า รวมถึงรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ใส่ใจในรายละเอียดงาน และนำคำแนะนำของหัวหน้าไปปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

2. ทัศนคติที่ดี
คิดบวก เข้าใจในหน้าที่ของตนเองและรู้สึกรักในงานที่ทำ พร้อมทั้งรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมและระบบงานขององค์กร นอกจากนี้ควรพูดจาเป็นมิตรกับทุกคน และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้มีคนอยากร่วมงานกับคุณมากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้น

3. เรียนรู้วิธีสื่อสารกับหัวหน้า
ลูกน้องควรเรียนรู้นิสัยใจคอและสไตล์การทำงานของหัวหน้า ควรวางแผนก่อนเข้าไปคุยกับหัวหน้า รวมทั้งพยายามสื่อสารให้ชัดเจน/ตรงประเด็น และเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสม

ลูกน้องแบบไหนหัวหน้ารัก

4. ขอคำปรึกษาเรื่องงาน
การที่ลูกน้องเข้าไปขอปรึกษากับหัวหน้า นอกจากทำให้หัวหน้ารู้สึกว่าตัวเองสำคัญและรู้สึกมีส่วนร่วมกับงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้สนิทสนมกับหัวหน้ามาก
ขึ้น

5. พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ
กระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และติดตามข่าวสารรอบตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทำงานทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ผลงานมีความก้าวหน้า และพูดคุยกับหัวหน้าได้อย่างไม่ตกข่าว

พี่เนิร์สขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคน สู้ ๆ นะคะ

Related Articles

หลีกเลี่ยง 3C ปกติวิถีใหม่ ห่างไกล Covid-19

โควิดยังไม่จบ เราควรมีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงความเสี่ยงไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสร้าย พี่เนิร์สมี หลีกเลี่ยง 3C มาฝากให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันค่ะ

Responses