หลีกเลี่ยง 3C ปกติวิถีใหม่ ห่างไกล Covid-19

โควิดยังไม่จบ เราควรมีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักถึงความเสี่ยงไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสร้าย พี่เนิร์สมี หลีกเลี่ยง 3C มาฝากให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันค่ะ

Avoid the 3cs

หลีกเลี่ยง 3C หรือ 3 สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง

เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแพร่ระบาดหรือติดต่อกันได้ง่ายขึ้น

1. Crowded places สถานที่แออัด มีคนอยู่รอบตัวจำนวนมาก
2. Close-contact settings สถานที่สัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อมีการสนทนาระยะใกล้
3. Confined and enclosed spaces สถานที่ปิดทึบและการระบายอากาศไม่ดี

Avoid the 3cs

วิธีป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19

  • หลีกเลี่ยงไปสถานที่แออัด เช่น สถานบันเทิง โรงเรียน โรงภาพยนตร์ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น หรือถ้าจำเป็นให้พยายามลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่ทำได้
  • รักษาระยะห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อลดเสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19
  • เปิดหน้าต่าง-ประตู เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชูหรือต้นแขนด้านใน
  • สวมหน้ากากอนามัยป้องกันก่อนออกจากบ้าน

หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ควรกักตัวอยู่แต่ในบ้าน ยกเว้นว่าจะไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วน

แหล่งที่มา : World Health Organization (WHO)

Related Articles

Responses