โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน

  • พยาบาลประจำห้องคลอดและทารกแรกเกิด
  • ผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องคลอดและทารกแรกเกิด
  • พยาบาลประจำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • UM Nurse
  • เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ช่องทางในการสมัคร

สมัครผ่าน QR Code
สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-Mail : brh.employeerelation@brh.co.th
โทร 038-998555 ต่อ 1702

Related Articles

Responses