โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลศรีระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน

  • พยาบาลประจำห้องคลอดและทารกแรกเกิด
  • ผู้ช่วยพยาบาลประจำห้องคลอดและทารกแรกเกิด
  • พยาบาลประจำแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • UM Nurse
  • เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ช่องทางในการสมัคร

สมัครผ่าน QR Code
สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-Mail : brh.employeerelation@brh.co.th
โทร 038-998555 ต่อ 1702

Related Articles

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง แผนกทารกแรกเกิด สหคลีนิกสูตินรีเวช ศูนย์กระดูกและข้อ แผนก ARI Clinic IPD ศัลยกรรม ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ UM Nurse สนใจส่งประวัติมาที่ E-Mail : brhhrrc@brh.co.thLine : Komkla1312 (คุณป๊อป) โทร. 038-921-854Line…

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพแผนก Orthopedic Surgery คุณสมบัติ จบวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัญฑิต หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจส่งประวัติ (Resume) มาที่ E-Mail : sshhrrecruit@samitivej.co.th โทร 038-320-300 ต่อ 2502 เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 จึงไม่อนุญาตให้ walk in เข้ามานะคะ…

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เปิดรับสมัครพนักงาน

พยาบาลวิชาชีพ OPD แผนกศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ แผนกอายุกรรม แผนกระบบประสาท พยาบาลวิชาชีพ IPD แผนก Ward ศัลยกรรม แผนก Ward อายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ Critical แผนก Hemodialysis แผนก Nursery แผนก OR(Anesthetic) คุณสมบัติ จบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ…

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ รับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ รับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉิน พยาบาลวิชาชีพคลีนิกโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ช่วยพยาบาล คุณสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง3.สามารถทำงานเข้ากะได้ ผู้ช่วยพยาบาล1.วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี2.มีใจรักงานบริการ3.สามารถทำงานเข้ากะได้ ปิดรับสมัครวันที่ 26 มีนาคม 2564 ค่ะสามารถติดต่อสมัครได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.…

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน คุณสมบัติ ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 จบหลักสุตร EMT, ACLS, BLS จะพิจารณาพิเศษ ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2-3 ปีขึ้นไป พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ คุณสมบัติ หญิง…

Responses