โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม
  • วิสัญญีพยาบาล แผนก OR
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD Ward เด็ก / สูตินรีเวช
  • ผู้ช่วยพยาบาล แผนก OPD Women Health / Beauty
  • ผู้ช่วยพยาบาล แผนก IPD Ward เด็ก / สูตินรีเวช

สนใจติดต่อ
Tel : 02-022-0801
E-Mail : bnhrecruit@bnh.co.th
สมัครออนไลน์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-k9yT-tdOphOX2krsvDt9onuPcGLmQdvHpgAGd3R6Y2Lo6g/viewform

Related Articles

Responses