โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เปิดรับสมัครงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก LR
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD ศัลยกรรม
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD สูตินรีเวช
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนกที่สมัครอย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
อีเมล์ : ploypattra.is@samitivej.co.th หรือ inbox

Related Articles