โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD เด็ก
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery
พยาบาลวิชาชีพ แผนก NICU
พยาบาลวิชาชีพ แผนก Oncology
พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD MED

คุณสมบัติ

  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาล 1 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email: Noppadon.Mi@samitivej.co.th (ช่องทางเดียว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-378-9205

Related Articles