โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล หลายตำแหน่ง ดังนี้

  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD MED, Surgery&Ortho
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU
  • ผู้ชวยพยาบาล (PN) แผนก Nursery
  • ผู้ชวยพยาบาล (PN) แผนก IPD
  • ผู้ชวยพยาบาล (PN) แผนก Allergy

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่
Email : sth.recruitment@samitivej.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-438-9000 ต่อ 91241

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

Related Articles