โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก Nursery/NICU
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD Sur&Ortho
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก Virtual Hospital
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องคลอด
  • พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD สูตินรีเวช

คุณสมบัติ

  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
  • มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลตรงสายงาน 1 ปีขึ้นไป

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email: Noppadon.Mi@samitivej.co.th(ช่องทางเดียว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-378-9205
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Samitivej Careers

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

Related Articles