โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ CCU
  • พยาบาลวิชาชีพ PICU
  • พยาบาลวิชาชีพ ICU MED
  • พยาบาลวิชาชีพ LR (ห้องคลอด)
  • พยาบาลวิชาชีพ Cath lab
  • วิสัญญีพยาบาล
  • พยาบาลวิชาชีพ ER
  • พยาบาลวิชาชีพ EMS

สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.สแกน QR Code ใต้โพส หรือเข้าตาม Link:
https://bit.ly/3f0LwMM
2.ส่ง Resume ทาง E-mail : bphrecruit@bph.co.th
Update ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTw1dCb-Ucnn7FmFpTAYPuCeZdqm5Z1YDUtdTs7j35-Zqgkg/viewform

Related Articles

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ CCU พยาบาลวิชาชีพ Cardiac Cath Lab พยาบาลวิชาชีพ Anesthetic พยาบาลวิชาชีพ PICU พยาบาลวิชาชีพ IPD พยาบาลวิชาชีพ OPD ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้– สแกน QR…

โรงพยาบาลพญาไท 2 รับสมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน EMT-B คุณสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์ ER/ICU 1 ปีขึ้นไป พนักงาน EMT-B จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านการอบรมหลักสูตร EMT-B 110 ชม. มีใบขับขี่รถยนต์ มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance อย่างน้อย 1…

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เปิดรับสมัครพนักงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนก OR ประสบการณ์ตรง OR 1 ปี พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU ประสบการณ์ตรง ICU 1 ปี พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD ประสบการณ์ตรง 1 ปี ผู้ช่วยเภสัชกร ประสบการณ์ร้านยาหรือโรงพยาบาล 1 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเครือรพ.พญาไท-เปาโลTel.…

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง รับสมัครงาน

วิสัญญีพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอดและเด็กอ่อน พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ แผนกประกันสังคม พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพ หน่วยพิมพ์ผล ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกห้องผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล PN แผนกผู้ป่วยวิกฤต พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) แผนกผู้ป่วยนอก ตำแหน่งงานว่าง พิกัด พระประแดงสามารถสมัครด้วยตนเอง ติดต่อแผนกบุคคลแต่ละสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Mobile…

รวมเส้นทางสู่ฝันเพื่อเป็นพยาบาล TCAS’64 คณะพยาบาลศาสตร์

วันนี้พี่เนิร์สได้รวบรวม 10 สถาบันมาให้น้อง ๆ ที่มีเป้าหมายอยากเป็นพยาบาลได้เตรียมตัวก่อนสอบคัดเลือกนักศึกษาใน TCAS’64 มาฝากค่า