โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงาน

  • พยาบาลวิชาชีพ CCU
  • พยาบาลวิชาชีพ PICU
  • พยาบาลวิชาชีพ ICU MED
  • พยาบาลวิชาชีพ LR (ห้องคลอด)
  • พยาบาลวิชาชีพ Cath lab
  • วิสัญญีพยาบาล
  • พยาบาลวิชาชีพ ER
  • พยาบาลวิชาชีพ EMS

สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้
1.สแกน QR Code ใต้โพส หรือเข้าตาม Link:
https://bit.ly/3f0LwMM
2.ส่ง Resume ทาง E-mail : bphrecruit@bph.co.th
Update ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTw1dCb-Ucnn7FmFpTAYPuCeZdqm5Z1YDUtdTs7j35-Zqgkg/viewform

Related Articles