โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)
  • หัวหน้าหน่วยผู้ป่วยนอก OPD
  • พยาบาลวิชาชีพ ห้องคลอด
  • พยาบาลวิชาชีพ OPD
  • พยาบาลวิชาชีพ ICU
  • พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร UR Nurse
  • พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ICN

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่
Email: tth.hr@thonburithungsong.com (ช่องทางเดียว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 063-079-6888 (ติดต่อ จ-ศ 09.00-17.00 น.)
ติดตามข่าวสารการรับสมัครงานได้ที่ FB : Recruit Thonburi Thungsong Hospital

Related Articles