โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

เปิดรับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ

  • พยาบาลแผนกฉุกเฉิน ER
  • พยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU
  • พยาบาลแผนกไตเทียม Hemo
  • พยาบาลแผนกอายุรกรรม OPD-MED
  • พยาบาลแผนกกุมารเวช OPD-MED
  • พยาบาลผู้ป่วยใน Ward เด็ก, สูติ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีประสบการณ์ใบการทำงาน

สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZH
ตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/3i9j51l

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226
E-mail : pihrecruit@bsi.bdms.co.th

Related Articles

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รับสมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก (OPD) คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZHตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/3i9j51lสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226E-mail : pihrecruit@bsi.bdms.co.th Post Views: 118

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง พยาบาลเชี่ยวชาญไตเทียม คุณสมบัติ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ มีใบประกาศนียบัตรเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม บุคลิกดี มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ สมัครงานออนไลน์ สามารถสแกน QR Codeสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ลิ้งhttps://drive.google.com/file/d/1Jj67H8cZIf8CBaVQSDLjIRDT7WUKrS6K/viewสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226E-mail :…

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เปิดรับสมัครงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (เด็ก/สูติ) พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน (อายุรกรรม) พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก (อายุรกรรม) พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล PN (ผู้ป่วยใน (เด็ก/สูติ)) ผู้ช่วยพยาบาล PN (ผู้ป่วยนอก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินโทร. 032616800 ต่อ 1500email…

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัครพนักงาน พยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม วิสัญญีพยาบาล แผนก OR พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD Ward เด็ก / สูตินรีเวช ผู้ช่วยพยาบาล แผนก OPD Women Health / Beauty ผู้ช่วยพยาบาล แผนก…

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา พยาบาลวิชาชีพ OPD สูตินรีเวชพยาบาลวิชาชีพ OPD ตา มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OPD/IPD อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ผู้ช่วยแพทย์ OPD สูตินรีเวชผู้ช่วยแพทย์ OPD Orthopedic จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ วิสัญญีพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี…