โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

เปิดรับสมัครงาน พยาบาลวิชาชีพ

  • พยาบาลแผนกฉุกเฉิน ER
  • พยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU
  • พยาบาลแผนกไตเทียม Hemo
  • พยาบาลแผนกอายุรกรรม OPD-MED
  • พยาบาลแผนกกุมารเวช OPD-MED
  • พยาบาลผู้ป่วยใน Ward เด็ก, สูติ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีประสบการณ์ใบการทำงาน

สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZH
ตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/3i9j51l

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226
E-mail : pihrecruit@bsi.bdms.co.th

Related Articles