โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก (OPD)

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สมัครงานออนไลน์ คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/391p2ZH
ตำแหน่งงานว่าง คลิ๊กลิงค์> https://bit.ly/3i9j51l
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-361888 ต่อ 2226
E-mail : pihrecruit@bsi.bdms.co.th

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

Related Articles