โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง รับสมัครพนักงาน

พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 • จบหลักสุตร EMT, ACLS, BLS จะพิจารณาพิเศษ
 • ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2-3 ปีขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยวิกฤติ

คุณสมบัติ

 • หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 • ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกผู้ป่วยวิกฤติ 2-3 ปีขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด

คุณสมบัติ

 • หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 • ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกห้องผ่าตัด 2-3 ปีขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอดและทารก

คุณสมบัติ

 • หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 • ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกห้องคลอด 2-3 ปีขึ้นไป

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน

คุณสมบัติ

 • หญิง 25 ปีขึ้นไป พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 • ประสบการณ์ปฎิบัติงาน แผนกผู้ป่วยใน 2-3 ปีขึ้นไป

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น 7 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง
Tel : 075-205-555 ต่อ 2054
Mobile : 095-038-0201
E-Mail : hrm@wattanapat.co.th

Related Articles