โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (พระราม 4) เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกหัวใจ

 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้น
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานผู้ป่วยนอกหัวใจอย่างน้อย 1 ปี

หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน

 • เพศหญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานแผนกฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ OPD

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • รับน้องจบใหม่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ ER

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล(ER) อย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ IPD

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี

พยาบาลวิชาชีพ CCU

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ อย่างน้อย 1 ปี

หากสนใจหรือมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ที่ 023-487000 ต่อ 4513
E-Mail : recruit.theptarin@gmail.com

Related Articles

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา พยาบาลวิชาชีพ OPD สูตินรีเวชพยาบาลวิชาชีพ OPD ตา มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OPD/IPD อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ผู้ช่วยแพทย์ OPD สูตินรีเวชผู้ช่วยแพทย์ OPD Orthopedic จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ วิสัญญีพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี…

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD และ OPD ศัลยกรรม คณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑฺิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก IPD หรือ OPD ศัลยกรรม อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (สำหรับ OPD) พยาบาลวิชาชีพ แผนก ER…

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ CCU พยาบาลวิชาชีพ Cardiac Cath Lab พยาบาลวิชาชีพ Anesthetic พยาบาลวิชาชีพ PICU พยาบาลวิชาชีพ IPD พยาบาลวิชาชีพ OPD ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้– สแกน QR…

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดรับสมัครพนักงาน ผู้จัดการแผนกฉุกเฉิน ผู้จัดการแผนกห้องเด็กอ่อน ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD ประกันสังคม พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD ประกันสังคม พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD สูตินรีเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมTel. 02-6172444 ต่อ…