โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (พระราม 4) เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกหัวใจ

 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้น
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานผู้ป่วยนอกหัวใจอย่างน้อย 1 ปี

หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน

 • เพศหญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานแผนกฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ OPD

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • รับน้องจบใหม่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ ER

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล(ER) อย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ IPD

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี

พยาบาลวิชาชีพ CCU

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ อย่างน้อย 1 ปี

หากสนใจหรือมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ที่ 023-487000 ต่อ 4513
E-Mail : recruit.theptarin@gmail.com

Related Articles