โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (พระราม 4) เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกหัวใจ

 • เพศหญิง อายุ 28 ปี ขึ้น
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานผู้ป่วยนอกหัวใจอย่างน้อย 1 ปี

หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน

 • เพศหญิง
 • อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานแผนกฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ OPD

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • รับน้องจบใหม่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ ER

 • เพศหญิง/ชาย
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล(ER) อย่างน้อย 1 ปี

พยาบาลวิชาชีพ IPD

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 3 ปี

พยาบาลวิชาชีพ CCU

 • เพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบวุฒิ ป.ตรี (พยาบาลศาสตร์)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ อย่างน้อย 1 ปี

หากสนใจหรือมีข้อสงสัย
สามารถติดต่อได้ที่ 023-487000 ต่อ 4513
E-Mail : recruit.theptarin@gmail.com

Related Articles

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับสมัครงานหลายอัตรา พยาบาลวิชาชีพ OPD สูตินรีเวชพยาบาลวิชาชีพ OPD ตา มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลแผนก OPD/IPD อย่างน้อย 1-2 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ผู้ช่วยแพทย์ OPD สูตินรีเวชผู้ช่วยแพทย์ OPD Orthopedic จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ วิสัญญีพยาบาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี…

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ CCU พยาบาลวิชาชีพ Cardiac Cath Lab พยาบาลวิชาชีพ Anesthetic พยาบาลวิชาชีพ PICU พยาบาลวิชาชีพ IPD พยาบาลวิชาชีพ OPD ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถสมัครในช่องทางต่างๆ ดังนี้– สแกน QR…

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพ แผนก CCU พยาบาลวิชาชีพ แผนก OPD พยาบาลวิชาชีพ แผนก หลอดเลือดสมอง(Stroke Coordinator) พยาบาลวิชาชีพ แผนก Ward รวม สอบถามข้อมูลสมัครงานได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5 อาคารสำนักงาน)โทร. 02-0332900 ต่อ แผนกบุคคล 5086 / 5088มือถือ :…

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด พยาบาลวิชาชีพ แผนกศูนย์จิตเวช พยาบาลวิชาชีพ Out Clinic (SME Bank) พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม ผู้ตรวจการพยาบาล วิสัญญีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล (PN) แผนก IPD อายุรกรรม-ศัลยกรรม…