โรงพยาบาลบีเอ็นเอช รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ห้องผ่าตัด (OR) (Part Time)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีประสบการณ์งานห้องผ่าตัด 1-3 ปีขึ้นไป
  • มีใจรักงานบริการและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
  • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล

สมัครออนไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-k9yT-tdOphOX2krsvDt9onuPcGLmQdvHpgAGd3R6Y2Lo6g/viewform

Related Articles

Responses